Select Page

Política de cookies

Política de cookies Política de COOKIES No et preocupis: les cookies són una cosa molt senzilla i que tots els webs necessiten per funcionar. Aquí t’expliquem què són les cookies i com les utilitzem al nostre web. Què són les cookies? Les Cookies (cat....
FCN ENTRENA RESPECTE

FCN ENTRENA RESPECTE

FCN Entrena el Respecte Entrenarem el Respecte a partir del mes d’abril de...
FCN ENTRENA ESFORÇ

FCN ENTRENA ESFORÇ

FCN Entrena l’Esforç L’Esforç és un dels pares dels Valors. Tots els Valors, sense excepció, requereixen de l’Esforç. L’Esforç és fer tot allò que depèn de tu per aconseguir un objectiu i fer-ho el millor que ho puguis fer.No serveix que t’esforcis una mica, de...
FCN ENTRENA VALORS

FCN ENTRENA VALORS

FCN Entrena Valors La Federació Catalana de Natació engega un Programa de Valors. Un programa amb tres objectius: Fer prendre consciència als esportistes de la necessitat de tenir Valors. Presentar la natació, el waterpolo, la natació artística, els salts i les aigües...

Sistema intern d’informació

Sistema intern d’informació Sistema intern d'informació FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ (d’ara endavant, l’Entitat) ha implantat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual integra els diferents canals d’informació interns de...