Assemblea

L’Assemblea general és l’òrgan superior de govern de la Federació Catalana de Natació, i els seus acords vàlidament adoptats són vinculants per a tots els seus membres afiliats.

La composició de l’Assemblea general està format per:

  1. a) El/la president/a de la Federació Catalana de Natació.
  2. b) Les entitats esportives afiliades, segons es regulen a l’article 72 dels estatuts de la FCN.
  3. c) Els representants dels estaments en els quals s’agrupen persones físiques: esportistes, àrbitres i tècnics.

Els representants dels estaments vigents son els següents:

Albert Escrits Mañosa – esportista          Sergi Garcia Lucas – esportista màster          Jose Manuel Castillo – Entrenador          Anna Garcia Ribas – Àrbitre.