Informació general Cursos

LA FCN ofereix els següents cursos:

 • Formació oficial per l’obtenció de titulacions oficial d’accés directe al ROPEC
 • Cursos d’àrbitres i jutges, per poder exercir com a jutge o àrbitre en competicions FCN.
 • Formació continuada, formació complementària a la formació oficial pels perfils d’entrenadors/monitors.

 

FORMACIÓ OFICIAL

Nivell 1. Tècnic esportiu en Nivell 1 de Natació (Natació, Natació Artística, Waterpolo i Salts).

La titulació de nivell 1 de Natació, donaria entrada al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport a Catalunya) en els perfils de Monitor de Natació i entrenadors de nivell bàsic (iniciació esportiva) de Natació, Waterpolo, Natació artística i Salts.

Consta de dues parts Bloc específic/període de pràctiques i el bloc comú. El bloc comú l’organitza directament l’Escola Catalana de l’esport o Centres Educatius.

Requisits:

 • Titulació acadèmica de l’ESO

 

Nivell 2 Tècnic esportiu en Nivell 2 de Natació, Waterpolo Natació artística o Salts.

La titulació de Nivell 2 donaria entrada al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport a Catalunya) en els perfils d’entrenadors de nivell mitjà (Tecnificació esportiva) de l’esport escollit.

Consta de dues parts Bloc específic/període de pràctiques i el bloc comú. El bloc comú l’organitza directament l’Escola Catalana de l’esport o Centres Educatius.

Requisits:

 • Titulació acadèmica de l’ESO
 • El Nivell 1 (títol oficial Expedit per l’Escola Catalana de l’esport) o titulació Monitor RFEN abans del 2003

 

Nivell 3 Tècnic esportiu en Nivell 3 de Natació o Waterpolo. (A falta de publicar el pla d’estudis en el BOE de Natació artística i Salts)

La titulació de Nivell 3 donaria entrada al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport a Catalunya) en els perfils d’entrenadors de nivell alt (Rendiment esportiu) i director tècnic de l’especialitat de l’esport escollit.

Consta de dues parts Bloc específic/període de pràctiques i el bloc comú. El bloc comú l’organitza directament l’Escola Catalana de l’esport o Centres Educatius.

Requisits:

 • Titulació acadèmica de Batxillerat o superior.
 • El Nivell 2 (títol oficial Expedit per l’Escola Catalana de l’esport) o titulació Entrenador Auxiliar RFEN abans del 2003

 

CURSOS d’ÀRBITRES/JUTGES

Els cursos que s’oferiran per accedir al Comitè Català d’àrbitres són:

 • Jutge de Natació
 • Auxiliar de Waterpolo (taula/secretaria)
 • Àrbitre de Waterpolo
 • Jutge de Natació Artística Nivell 1
 • Jutge de Natació Artística Nivell 2
 • Auxiliar de Salts
 • Jutge de Salts

FORMACIÓ CONTÍNUA

Es realitzaran dos tipus de formació continuada:

 • Formació per ampliar la formació dels entrenadors de les 4 disciplines (clínics, seminaris..)
 • Formació per al reconeixement d’hores lectives per la realització d’informes federatius per accedir al ROPEC per les titulacions federatives (RFEN).

 

Tenint en compte que les titulacions federatives RFEN:

 • D’abans del 15 de juliol del 1999 estan reconegudes per tal d’accedir directament al ROPEC i poder inscriure’s en un curs oficial (Nivell 2, Nivell 3).
 • Del 15 de juliol del 1999 al 31 de desembre del 2002, no estan reconegudes per accedir al ROPEC, però sí per poder inscriure’s en un curs oficial.
 • A partir del 2002, d’acord amb la Normativa de la FCN publicada AQUÍ, només tenen accés al ROPEC a través de l’Informe Federatiu.

La FCN posa a disposició dels entrenadors/res que es trobin en els dos darrers casos, la següent formació complementària perquè puguin accedir a l’Informe federatiu que permet l’accés al ROPEC, d’acord a la Normativa de la FCN informes federatius inscripció al ROPEC.

Per un entrenador amb titulació Monitor RFEN (55 hores lectives sense pràctiques):

 

Per un entrenador amb titulació Entrenador Auxiliar RFEN (81 hores lectives sense pràctiques):

 

Per un entrenador amb titulació Entrenador Superior RFEN (208 hores lectives sense pràctiques):

*Per a l’elaboració de l’Informe federatiu, cal complir la càrrega lectiva mínima que marca el Ministerio de Educación referent a les titulacions esportives, especificada en la normativa dels Informes federatius de la FCN i haver realitzat més de 700 hores en el perfil d’entrenador del nivell que es demana.

**Les disciplines de Natació artística i Salts no contemplarien l’opció de realitzar formació contínua de Nivell 3 degut a que no estan publicats els plans d’estudis al BOE.

 

La proposta de Formació contínua seria la següent:

Aquesta Formació contínua per titulacions RFEN aprofitarà els continguts realitzats en els cursos oficials.

Us podeu inscriure clicant el botó vermell Formació per titulacions RFEN en els cursos activats de Nivell 3 de Waterpolo, Nivell 2 de Natació Artística i Nivell 2 de Natació. Teniu temps fins l’inici del curs.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb directorformació@natacio.cat o amb cursos@natacio.cat.

 

 

Patrocinadors


Turbo
DS

Institucions


Esportcat
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
UFEC

Col·laboradors


Johan Cruyff Institute
Museu Olímpic
ASISA
LA DOOBLE