Cobertura accidents esportius

Federació Catalana de Natació

A PARTIR DEL PROPER 1 D’OCTUBRE DE 2022 EN CAS D’ACCIDENT ESPORTIU CALDRÀ AJUSTAR-SE AL NOU PROTOCOL D’ACTUACIÓ ASISA  

A partir de la temporada esportiva 2021/2022 per la tramitació de les llicències federatives les persones interessades hauran d’omplir els formularis de sol·licitud en format digital. Una vegada complimentats rebran un correu electrònic adjuntant un arxiu PDF amb la sol·licitud signada, que hauran de fer arribar al seu club per formalitzar, si s’escau, la tramitació de la llicència federativa.

Un cop s’hagi rebut l’assistència, la DECLARACIÓ d’ACCIDENT i l’informe mèdic que li serà lliurat, s’haurà d’enviar en un termini MÀXIM DE DOS DIES LABORABLES al correu electrònic: sinistresnatacio@unifedesport.com

IMPORTANT: les normes d’actuació i el comunicat d’accident ALLIANZ de la temporada 2021/2022 deixen de tenir VALIDESA a les 23:59 hores del dia 30 de setembre de 2022.

Documentació