COMUNICAT DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ – COVID-19 – AFECTACIÓ ASSEGURANÇA ESPORTIVA

16 març 2020 | Federació

Atès que Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19,  a tot el territori per una durada de quinze dies naturals,  La Federació Catalana de Natació, a través de UNIFEDESPORTS vol comunicar que l’assegurança d’accidents federats queda en suspens, ja que no es pot fer cap activitat esportiva federada. 

 

LLEGEIX AQUÍ EL COMUNICAT DE UNIFEDESPORT

Atès el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a tot el territori nacional per una durada de quinze dies naturals,  

 UNIFEDESPORT informa, respecte a les assegurances contractades, i especialment a les d’accident esportiu i responsabilitat civil dels federats i federades que: 

 – La limitació de la llibertat de circulació de les persones a només adquisició d’aliments, productes farmacèutics i primera necessitat, assistència a centres sanitaris, desplaçament a lloc de treball, assistència a persones que ho necessitin o causa de força major; exclou directament la pràctica d’activitat esportiva. 

 – Queda suspesa l’apertura al públic de local on es desenvolupin activitats esportives i lleure. 

 ANNEX Relació d’equipaments i activitats l’apertura al públic de les quals queda suspesa: 

 o Equipaments Esportius: 

 ▪ Locals o recintes tancats:  ▪ Camps de futbol, rugbi, beisbol i assimilables.  ▪ Camps/pistes de bàsquet, handbol, voleibol i assimilables.  ▪ Camps de tir al plat, de colomí i assimilables. ▪ Galeries de tir. ▪ Pistes de tennis o assimilables. ▪ Pistes de patinatge, hoquei sobre gel, hoquei sobre patins i assimilables.  ▪ Piscines. ▪ Locals de boxa, lluita, judo i assimilables.  ▪ Circuïts permanents de motocicletes, automòbils i assimilables.  ▪ Velòdroms  ▪ Hipòdroms, canòdroms i assimilables..  ▪ Frontons, trinquet, pistes d’esquaix i assimilables.  ▪ Poliesportius.  ▪ Boleres i assimilables. ▪ Salons de billar i assimilables ▪ Gimnasos ▪ Pistes d’Atletisme ▪ Estadis ▪ Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables al que s’ha esmentat. 

 

 o Espais oberts i vies públiques: 

 ▪ Recorreguts de curses pedestres ▪ Recorreguts de proves ciclistes, motociclistes, automobilístiques i assimilables ▪ Recorreguts de trial i assimilables. ▪ Proves i exhibicions nàutiques ▪ Altres locals, instal·lacions o activitats assimilables al que s’ha esmentat. 

 

Qualsevol incompliment de les mesures governamentals indicades es poden entendre com a negligència, i per tant, l’ocurrència d’accidents amb negligència quedarien directament exclosos de la cobertura de la pòlissa.  

 Per tant, la responsabilitat final serà de cada federat o federada que incompleixi les mesures establertes en la declaració de l’estat d’alarma. 

 Tots aquells expedients en tràmit, seguiran el seu curs, tenint en compte que evidentment es poden veure afectats en la gestió, per la situació crítica de la sanitat privada i pública en aquests moments. 

Seguim a la vostra disposició per qualsevol tràmit, incidències i dubtes que us calgui resoldre.

 

IMPORTANT – AMPLIACIÓ INFORMACIÓ ASSEGURANÇA ESPORTIVIA – ACT. 03.04.2020

 

Altres Comunicats de la FCN – Afectacions COVID -19

1er comunicat – SUSPENSIÓ COMPETICIÓ

2on comunicat –  AFECTACIÓ DE LES OFICINES

Compartir:

Notícies Relacionades

Patrocinadors


Turbo
DS

Institucions


Esportcat
Ajuntament de Barcelona
Diputació de Barcelona
UFEC

Col·laboradors


Johan Cruyff Institute
Museu Olímpic
ASISA
LA DOOBLE